Manželství

Bůh povolal muže a ženu, aby byli navzájem jeden pro druhého a nebyli už „dva, ale jeden“ (Mt 19, 6): takto mají prožívat lásku, být plodní a sami se stávat znamením Boha, který je přetékající láska. Svátost manželství vychází ze slibu muže a ženy před Bohem a před církví, který přijímá a stvrzuje Bůh, a naplňuje se fyzickým sjednocením obou partnerů. Protože Bůh sám zpečeťuje pouto svátostného manželství, zavazuje tento svazek až do smrti jednoho z partnerů.

Rt 1, 16-17 : Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid je mým lidem a tvůj Bůh je mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.

Milovat někoho znamená vidět zázrak, který zůstává ostatním skryt.  (Francois Mauriac)

Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak jej zamýšlel Bůh.  (Fjodor M. Dostojevskij)

Zdroj: Youcat Katechismus katolické církve pro mladé

Podmínky udělení svátosti: 

Snoubenci by měli minimálně 6 měsíců předem domluvit termín svatby. Společně pak absolvují celkem 7 přípravných setkání (účast obou nutná). 

1. Seznamovací (+ organizační k přípravě)
2. Význam manželství, důvod manželství a svátost manželství
3. Manželský slib – podrobný rozbor slibu
4. Otázky před manželským slibem – svoboda, nerozlučitelnost manželství, přijetí dětí a zodpovědnost za dítě
5. – 6. Setkání s manželským párem (Marek a Monika Lepkovi)
7. Setkání s knězem před svatbou (organizace a administrativní záležitosti)

Co je potřeba:

  • osvědčení o křtu (potvrzení o křtu, které nesmí být starší než tři měsíce od termínu svatby – jeli křest udělen jinde než v Kunštátě nebo v Sebranicích)
  • osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství - vydá matriční úřad  ve Svitávce
  • vyplněný formulář "ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK"