Sebranka - mládež

Sebranka aneb Spolčo Sebranice je skupina mladých naší farnosti, pořádající spolu s panem farářem pravidelná setkání. Společný večer již tradičně začínáme večeří, v jejíž přípravě se vystřídá postupně většina členů. Následuje diskuse, při níž má každý příležitost se zamyslet a také vyjádřit k určitému tématu. A nechybí samozřejmě ani zábava ve formě různých her. 
 
Snažíme se také různými způsoby zapojovat do chodu farnosti (např. přípravou setkání dětí, farních táborů, večeru chval, při farním dnu nebo Noci kostelů). 
 
Ukázku fotek naleznete zde
Více informací včetně přesných termínů setkání najdete na facebo okové skupině.

Všechny mladé středo- a vysokoškoláky rádi uvítáme ;)