Lektor je člen církevní obce pověřený při bohoslužbě předčítat perikopy z Písma svatého. Je to původně starý římský úřad. Služba lektora je posláním pro každého – Boží slovo předčítat, uvádět v život a vykládat ve spojení s církví.

Lektor – liktor znamená přednašeč, posel. Přednašeč Božího slova má to nejvýznamnější poselství. S úctou a respektem ke slovu i k jazyku, kterým se předčítá, je lektorát příležitostí pro každého z nás.

Noví zájemci o tuto službu se mohou hlásit Pavlu Hladilovi. 

tel. 608 811 786

e-mail: Pavel.Hladil@seznam.cz
 

Rozpis čtení 1.čtení 2.čtení
     
12.prosinec 2021 Kudláčková  Dvořáčková Mich.
19.prosinec 2021 Klimešová Čechová Lenka
24.prosinec 2021 Dvořáčková Tereza Štenclová
25.prosinec 2021 Hladil paní Řehůřková
26.prosinec 2021 Čechová Míla  
31.prosinec 2021 Škrabalová Kudláčková
29.prosinec 2021 Čechová Dominika Dvořáčková Mich.
31.prosinec 2021 Kudláčková  Škrabalová Eva
1.ledna 2022 Paulík Štencl
2.ledna 2022 Čechová Dominika Klimešová
6.ledna 2022 Kašpar Melichar
9.ledna 2022 Štenclová Dvořáčková Tereza
16.ledna 2022 Čechová Míla Dvořáčková Mich.
23.ledna 2022 Čechová Lenka Kudláčková
30.ledna 2022 Hladilová Štencl
6.únor 2022 Votoček Škrabalová Eva
13.únor 2022 Klimešová paní Řehůřková
20.únor 2022 Štencl Hladilová Kateřina
27. únor 2022 Čechová Dominika Paulík