Farní zpravodaj Okno

 

První číslo farního zpravodaje OKNO, spatřilo světlo světa v říjnu roku 2005. Jak podávají zprávu archivovaná čísla. Ovšem určitě jeho kořeny můžeme najít mnohem dříve. Jeho úkolem je informovat vás, ale také povzbudit a pohladit (šéfredaktři jsou Hladilovi). Níže najdete všechna dostupná čísla zpravodaje roztříděná podle jednotlivých ročníků. A to již od roku 2006 (starší nejsou uchovány v el. podobě) až do současnosti.

Proč OKNO? To sám nevím, na to se budeme muset zeptat zakládajících členů zpravodaje a tím je P. Pavel Kafka a jáhen Marek Lepka.

Mějte pěkné počtení. P. Košulič, farář.

 

Archiv naleznete na stránkách kunštátské farnosti: www.farnostkunstat.cz/zpravodaj

 

REDAKČNÍ RADA FARNÍHO ZPRAVODAJE OKNO:

Šéfredaktoři: Alena Hladilová; Jan Hladil

Redaktorská sekce Kunštát: Marek Lepka (jáhen); Irena Kintrová, Helena Videmanová

Redaktoraská sekce Sebranice: Jiří Votoček, Markéta Kudláčková

Mimoredaktorská sekce: Petr Košulič 

Dopisovatelé se rekrutují z řad farníků a účastníků akcí farnosti a proto je těžké napsat jejich seznam. Byla by zde vypsána jména všech farníků a to je přes 400 jmen.