Schola

Sebranická schola vznikla kolem roku 2003. Dlouhá léta ji vedl sebranická varhaník Jiří Rosenberg. V obsazení scholy se také vystřídalo mnoho dívek, ale i dospělých žen či mužů. Dnes můžete scholu vidět v zastoupení celkem čtrnácti členů pod vedením Kristýny Čechové a Anety Konečné. 

 
V repertoáru scholy se objevují spíše modernější křesťanské písně. Tradičně zpíváme na Vánoce, Velikonoce, o pouti, ale i na křtinách či svatbách. Od minulého roku také zpíváme na některých akcích dohromady s Kunštátskou scholou a to pod názvem Schola Vkuse, která se v roce 2014 účastnila křesťanské akce Kefasfest
 
Fotogalerii scholy naleznete zde