Svátosti

Křest

Svátost smíření

Eucharistie

Biřmování

Manželství

Pomazání nemocných

 

Svátost, nebo-li viditelné znamení neviditelné Boží milosti, je vždy setkáním s Ježíšem Kristem, neboť on je svátostí všech svátostí.
Rozdělují se na iniciační svátosti, které uvádějí do křesťanského života: křest, biřmování a eucharistie. Dále na uzdravující svátosti: svátost smíření a svátost nemocných.
A nakonec svátosti společenství a poslání: svátost manželství a kněžství.

Křest nás spojuje s Ježíšem Kristem. Biřmování nám uděluje jeho Ducha. Eucharistie nás s ním sjednocuje. Svátost pokání nás usmiřuje s Ježíšem. Svátostí nemocných nás Ježíš uzdravuje, posiluje a utěšuje. Ve svátosti manželství nám přislibuje svou lásku v naší lásce a svou věrnost v naší věrnosti. Skrze svátost kněžství mohou kněží odpouštět hříchy a slavit mši svatou. 

Zdroj: Youcat Katechismus katolické církve pro mladé