Eucharistie

Eucharistie je po křtu a biřmování třetí iniciační svátostí katolické církve. K ní se všecko upíná; není nic většího, čeho by ještě bylo možno dosáhnout. Jíme-li nalámaný chléb, sjednocujeme se s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se s tím, který v oběti za nás prolil svou krev. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední večeři a předjímal jí vlastní smrt; daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od tohoto okamžiku vždycky a všude slavili v eucharistii jeho smrt. „To čiňte na mou památku“ (1Kor 11, 24)

1Kor 11, 26 : Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

Zdroj: Youcat Katechismus katolické církve pro mladé