O farnosti

Kde jsme?

Farnost Sebranice u Boskovic se nachází 40 km na sever od Brna, 5 km východně od Kunštátu a 7 km západně od Boskovic. Spadají tedy do boskovického děkanství a do brněnské diecéze. Kromě Sebranic do farnosti patří také Voděrady, Nýrov a Újezd u Kunštátu.

Kdo jsme?

Definice slova farnost (z latinského parrochia): je to základní církevní správní jednotka. Sdružuje věřící dané církve v určité oblasti, spravuje ji farář, který podléhá biskupovi dané diecéze a děkanovi daného děkanství. Je tedy farnost pouhá instituce?
Papež František však o farnosti ve svém poselství k postní době 2015 říká: „Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště naše farnosti a komunity, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti."

Proč jsme?

Posláním farnosti by mělo být něco víc, než plnit funkci správní jednotky. Farnost je místem k setkání. K setkání jak mezi lidmi navzájem, tak, a to je hlavní, mezi lidmi a Ježíšem.
Církev, tedy i farnost, líčí Písmo svaté v nejrůznějších obrazech: jednou hovoří o Božím lidu, podruhé o Kristově nevěstě; církev je nazývána matkou, Boží rodinou nebo je přirovnána ke svatební společnosti.
Setkání všeho druhu naše farnost pořádá během celého roku a více se o nich dočtete v Kalendáři akcí. Stejně jako na každodenní setkávání s Pánem v modlitbě a eucharistii jsme všichni zváni také na poznávání dalších členů církve a společenství. 

O našem kostele: 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie nemůžete při projížďce Sebranic přehlédnout. Byl založen rajhradským klášterem již před rokem 1255, a to v gotickém slohu. Kašpar Bedřich, majitel kunštátského panství a hrabě z Lamberka, ho pak v letech 1680-1687 barokně přestavěl.
R. 1787 byla klenuta loď, roku 1853 pokryta střecha i věž břidlicí a roku 1889 byl vymalován presbytář. Na hlavním oltáři stojí ve výklenku 1,5 m vysoká dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem, jejíž originál je možné nalézt v Diecézním muzeu na Petrově. Uprostřed kostela je vchod do hrobky, která se neotvírá. Na obou stranách chrámové lodi jsou náhrobky Jana Pucharta z Voděrad (1580) a Petra Pucharta (1609).

V kostelní báni byly nalezeny ostatky sv. Illumináty a sv. Celestiny, cirkulář z roku 1781 o toleranci náboženské, dvě kovové mince a papírové bankocetle, na kousky rozpadlá pečeť a korálky ze skla a opálu. Na štíhlé a vysoké věži můžete nalézt 4 zvony - Královna nebes, Zvon chvály, Král slávy a Zvon mrtvých.

 

 

Zdroj: https://www.sebranice.eu/o-sebranicich