vstup do Farní kavárnyBohoslužby

Neděle  - 9:30
 

Úterý  - 18:00 - každé 4. úterý
- mše svatá střídavě ve Voděradech a Nýrově

 
Čtvrtek 18:00 - mše svatá pro děti
(říjen - červen)

Pátek - 19:00 - adoracevždy 1. pátek v měsíci
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vítejte na webových stránkách naší farnosti

 
Citát na týden

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Mt 25,31-46

Aktuálně
17.12.2022
Nový rozpis lektorů. K dispozici zde...
 
 
Už jste viděli fotografie z přífarního tábora, karnevalu či farního dne? Jestli ne, nezapomeňte si prohlédnout novinky ve farní fotogalerii na odkazu zde
 
17.8.2022
Malé ohlédnutí za červnovým Farním dnem... vyšlo krásné počasí, bohatý program, výborné občerstvení a příjemná společnost!
Děkujeme všem za účast a v příštím roce se těšíme na další takové společné setkání.
Zvláštní poděkování patří paní senátorce Jaromíra Vítková senátorka, která nás poctila svou návštěvou, finanční podporou a zapůjčením skákacího hradu a zajištěním cukrové vaty, což ocenili zejména nejmenší návštěvníci.
 
 
 

Čerstvá várka farních oplatků! Koupí čokoládových nebo oříškových farních oplatků můžete podpořit plánovanou opravu střechy věže kostela. 

 

Už jste viděli fotografie z přífarního tábora či MadonaFestu? Jestli ne, nezapomeňte si prohlédnout novinky ve farní fotogalerii na odkazu zde
 

 

Jak pulsujeme

 

 
Projekt Pořízení materiálního vybavení pro rozšíření aktivit v rámci víkendových setkávání rodin byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.
 
Dění farnosti se častěji než na webových stránkách nyní promítá na farním facebooku. Kliknutím zde tak možná získáte více aktuálních informací! 
 
 

Co naleznete na našich stránkách? 

  • Časy mší svatých v naší farnosti. 
  • Různé historické či geografické informace O farnosti
  • Fotografie již od roku 2008 ve Fotogalerii a také videa (Youtube). 
  • Všechna vydání farního zpravodaje Okno
  • Informace o Svátostech a o podmínkách k jejich přijetí v naší farnosti. 
  • V části Selfservice se dočtete praktické informace o chodu farnosti (např. je zde vyvěšen rozpis lektorů apod.). 
  • Nemůže chybět ani Kontakt na pana faráře.