vstup do Farní kavárnyBohoslužby

Neděle  - 9:30
 

Úterý  - 18:00 - každé 4. úterý
- mše svatá střídavě ve Voděradech a Nýrově

 
Čtvrtek 18:00 - mše svatá pro děti
(říjen - červen)

Pátek - 19:00 - adoracevždy 1. pátek v měsíci
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vítejte na webových stránkách naší farnosti

Citát na týden
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“
Lk 1,26-38

Dle současného stavu jsou nedělní mše svaté veřejnosti nepřístupné (pouze ti kdo mají úmysl mše sv. se mohou zúčastnit do cca 10 osob na rodinu, případně mě kontaktujte na tel: 604 538 482).

Ve čtvrtek v 18 hodin je mše svatá veřejnosti přístupná (cca 15 osob). Od 17:30 je možné přijmout svátost smíření.

 

 

Vážení přátelé,

Současný systém omezení platí od 18. 11. 2020 a jeho úkolem je provést nás současným stavem po stránce našeho pracovního a společenského života. Jeho název je PES - system ProtiEpidemického Skóre.

Navázal jsem na něj náš čistě katolický systém JESUS CHRIST, který nás má situací nouzového stavu provést v rovině základních informací ohledně účasti na bohoslužbách apod. Tento systém je čistě interní a pouze pro farnost Sebranice. Jakákoliv aplikace v jiné farnosti vyžaduje úpravu!

POZOR: system JESUS CHRIST je navázán na systém PES, takže sledujte aktualizace obou systémů!!! A také aktuální informace na stránkách farnosti a facebooku!

Děkuji za pochopení. S pozdravem a požehnáním do vašich životů a domovů.

 

P. Košulič, farář

 

Jak pulsujeme

  

MadonaFest, tedy první sebranický festival, byl velmi úspěšný! Více fotografií naleznete na stránkách Člověk a víra zde

Pět dětí přijalo i přes komplikovanou přípravu poprvé svaté přijímání. Ať je tato svátost provází a posiluje po celý jejich život! Foto: Jiří Votoček

Koupí čokoládových nebo oříškových farních oplatků můžete podpořit plánovanou opravu střechy věže kostela. Cena je 50 korun. 

 

 
Projekt Pořízení materiálního vybavení pro rozšíření aktivit v rámci víkendových setkávání rodin byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.
 
Dění farnosti se častěji než na webových stránkách nyní promítá na farním facebooku. Kliknutím zde tak možná získáte více aktuálních informací! 
 
 

Co naleznete na našich stránkách? 

  • Časy mší svatých v naší farnosti. 
  • Různé historické či geografické informace O farnosti
  • Fotografie již od roku 2008 ve Fotogalerii a také videa (Youtube). 
  • Všechna vydání farního zpravodaje Okno
  • Informace o Svátostech a o podmínkách k jejich přijetí v naší farnosti. 
  • V části Selfservice se dočtete praktické informace o chodu farnosti (např. je zde vyvěšen rozpis lektorů apod.). 
  • Nemůže chybět ani Kontakt na pana faráře.