1. svaté přijímání

11.06.2023 09:30

Tři mladí muži letos poprvé přistoupí ke stolu Páně...